atatürk'ün bilim ile ilgili sözleri

Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarıiçin en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennindışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğruyoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fenin yaşadığımız herdakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemelerizamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yılönceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadarbin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilimve fennin içinde bulunmak değildir.

1924

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz.Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız...Aksine yükselmiş, ilerlemiş, medeni bir millet olarak medeniyetdüzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenile olur. İlim ve fen nerede ise oradan olacağız ve hermillet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıtve şart yoktur.

1922

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz.Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız...Aksine yükselmiş, ilerlemiş, medeni bir millet olarak medeniyetdüzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenile olur. İlim ve fen nerede ise oradan olacağız ve hermillet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıtve şart yoktur.

1922

Hiç bir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin,inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesiçok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerinkayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla vegerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini genişbir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altınagirmeye mahkumdur.

1922

Başarılı olmak için aydın sınıfla halkın zihniyet ve hedefiarasında doğal bir uyum sağlamak lazımdır. Yani aydın sınıfınhalka telkin edeceği idealler, halkın ruh ve vicdanındanalınmış olmalıdır.

1923

Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yöneltilenbir vazifedir. Gençlerimiz ve aydınlarımız niçin yürüdüklerinive ne yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice kararlaştırmalı,onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilecekbir hale getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.

1923

Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir.İlim mutlaka cahilliği yener, o halde halkı aydınlatmaklazımdır.

1923

Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış,diploma almış gelmiş, olanları korumak kadar doğal ve lüzumlubir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmekiçin ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve hertarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz.İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsagidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye ok zayıfkalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.

1923

İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde benemir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar.Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız,bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerinigösteriniz, ben takip edeyim.

1923

Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet, hiçbir dogma, hiçbirdonmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasımilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorundaolduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayeleretamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akılve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.

1923

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder